Briller

Barnebriller

Vi kan ta synsundersøkelse på barn fra fem år og oppover. De som er yngre må følges opp av øyelege eller ortoptist. I tillegg til synsundersøkelsen er det ofte behov for samsynstester og drypping med dråper for å undersøke fokuseringsevnen til øynene. Vi setter av 1,5 time til alle testene inkludert ventetid for drypping. Optiker kan henvise til øyelege hvis det er behov for behandlingsbrille. Hvis barnet er under utredning for dysleksi kan optiker lage en rapport til PPT.

Refusjon fra NAV
NAV gir støtte til alle barn som trenger briller i styrker over +/-1. Stønaden ligger på kr 800 kroner og oppover. Hvor mye stønad som blir gitt er avhengig av styrken og om det er en behandlingsbrille. Mer informasjon om ordningen står i lenken nedenfor. Vi fyller ut søknaden uten kostnad siden søknadsprosessen kan være krevende.

NAV barnebriller