Briller

Barnebriller

Vi kan ta synsundersøkelse på barn fra fem år og oppover. De som er yngre må ha oppfølgning av en øyelege eller ortoptist. I tillegg til synsundersøkelsen er det ofte behov for samsynstester og drypping med dråper for å undersøke fokuseringsevnen til øynene. Vi setter av 1,5 time til alle testene inkludert ventetid for drypping. Optiker kan henvise til øyelege hvis det er behov for en behandlingsbrille.

NAV REFUSJON
NAV gir refusjon på barnebriller fra 770 kroner og oppover. Hvor mye refusjon som blir gitt er avhengig av styrken og om det er en behandlingsbrille. Mer informasjon om refusjon står i lenken nedenfor. Vi fyller ut søknaden uten kostnad for foreldrene siden søknadsprosessen kan være krevende.

NAV barnebriller