Briller

Passfoto

Vi kan ta passfoto til ledsakerbevis, søknad til HC-kort, etc. Du får seks passfoto til 290 kroner. Når det kommer til reisepass vil politiet selv ta fotografiet, vi følger likevel UDI sine retningslinjer til passfoto.

Kvalitetskrav til ansiktsfoto

  • Ansiktsfotoet skal vise ansiktet til innehavaren slik vedkommande ser ut i dag.
  • Begge auge, augebryn og øra skal vere heilt synlege.
  • Blikket skal vere retta mot kameraets linse.
  • Ansiktsuttrykket skal vere nøytralt og munnen skal vere lukka.
  • Bakgrunnen skal vere jamt belyst.
  • Ansiktet skal vere jamt belyst.
  • Briller og hodeplagg* skal ikkje nyttast.
  • Ansiktet til passøkeren skal vere avbilda rett framanfrå.
  • Skjerf, vesker og yttertøy blir tatt av før ein skal fotograferast.

*personar kan av religiøse eller andre særskilde grunnar, til dømes ved sjukdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er forventa at vedkommande vil bruke tilsvarande hodeplagg i framtidige kontrollar. Hodeplagget må ikkje tildekke noko av ansiktet eller meir av hovudet enn det som er nødvendig. Hodeplagget må ikkje vere så stramt at det endrar den naturlege fasongen til ansiktet.